Premiul Traian Vuia

Alin Posteucă (Dr. Ing., Dr. Ec, MBA) a primit Premiul Traian Vuia al Academiei Române, în cadrul ceremoniei de decernare a Adunării Generale a Academiei Române din data de 3 decembrie 2020, când au fost acordate Premiile Academiei Române pentru anul 2018, anul centenarului românesc.

Premiul Traian Vuia, la categoria Științe Tehnice, i-a fost acordat pentru lucrarea Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation: Uncovering Hidden Reserves of Profitability.

”Această carte este a doua din cadrul trilogiei Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD). Si se referă la exploatarea continuă a rezervelor ascunse ale profitabilității pe baza creșterii consistente. Si continue a productivității, printr-o transformare armonioasă a întregului flux de producție, transformare coordonată de nevoia continuă de îmbunătățire a costurilor unitare. Sistemul MCPD s-a născut de-a lungul anilor din observarea atentă a provocărilor, principiilor și fenomenelor companiilor de producție, din discuțiile profunde cu oamenii din aceste companii de la toate nivelurile și dintr-o cercetare științifică totală asupra literaturii aferente subiectelor abordate în carte”, a precizat Alin Posteucă.

Lucrarea premiată a fost publicată de către Routledge, New York, USA.

Alin Posteucă este autorul a altor două cărți despre Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD), propriul sistem de creștere consistentă a productivității pentru profitabilitate, respectiv Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Methods Design Concept (MDC): The Path to Competitiveness (2017) și Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Profitability Scenarios: Systematic and Systemic Improvement of Manufacturing Costs (2019), cărți publicate de asemenea de către Routledge, New York, USA. Totodată, el este autorul noii paradigme a productivității prezentată în cartea Speed-Based Target Profit: Planning and Developing Synchronous Profitable Operations (2020) publicată tot de către Routledge, New York, USA.

Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de știință și litere și artiștilor români pentru contribuția adusă dezvoltării culturii și științei.

Propunerile pentru acordarea acestora se fac anual de către institutele de cercetare științifică, universități sau membrii Academiei până la data de 1 septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice a lucrării. Se înaintează secțiilor științifice ale Academiei Române, care desemnează membrii juriului. Juriul evaluează lucrările în funcție de originalitate, contribuția adusă și impactul asupra domeniului respectiv la nivel național. Aprecierea este dezbătută în secțiile științifice ale Academiei. Este analizată apoi de către Biroul Prezidiului Academiei și ulterior aprobată sau nu de către Prezidiul Academiei. Întreaga procedură de propunere, evaluare, dezbatere și decizie durează doi ani. Nu pot să primească premii alte Academiei Române persoanele cărora le-au mai fost acordate anterior Premiile Academiei Române.

Decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an. La fiecare categorie sunt decernate premii reprezentând personalități reprezentative pentru domeniul respectiv. Precum premiile Ion Creangă, Mihai Eminescu sau Titu Maiorescu la filologie și literatură, Nicolae Iorga sau A.D. Xenopol la științe istorice și arheologie. Sau Ștefan Procopiu la științe fizice, cu un total de 14 categorii și 81 de premii.

Comunicat de presa Stiinta si Cercetare