Anunț de lansare a proiectului SC Croc Tehnic Expert SRLData: 05.08.2021

Măsura 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Anunț de lansare a proiectului

SC Croc Tehnic Expert SRL, în calitate de Beneficiar, a încheiat contractual nr. M2-11697 din 23-07-2021, măsura “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agenției pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

Perioada de implementare: maxim 180 de zile calculate din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, respectiv 05.08.2021 – 02.02.2022.

Valoare totală a proiectului: 240398.25 lei, din care finanțare nerambursabilă 31356.30 lei

Obiectul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexate, cu obligația să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislația măsurii

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului sunt: o perioadă de 6 luni de menținere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum și a activității pe o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării.

Pentru mai multe informaţii privind programul puteţi contacta echipa proiectului la:

Persoana de contact : Vicoleanu Oana Andreea

SC Croc Tehnic Expert SRL

Telefon: 0721813092

Email: [email protected]

Comunicat de presa