Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a identificat împreună cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) modalitatea pentru reluarea licitaţiei privind achiziţia de rame electrice inter-regionale (RE-IR), această variantă fiind una mai rapidă, decât în cazul reluării licitaţiei printr-o nouă procedură. Potrivit unui comunicat al Autorităţii remis luni AGERPRES, termenul acordat de ARF pentru pregătirea ofertelor va fi de cel puţin 30 de zile, astfel încât potenţialii ofertanţi să aibă la dispoziţie timpul necesar depunerii ofertelor. De asemenea, autoritatea precizează că se vor publica în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) şi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) eratele care conţin aceste termene extinse, cât şi modificările la documentele de licitaţie (caiete de sarcini, fişe de date). La ora actuală, termenele scurte de timp, existente în cadrul platformei SICAP, aparţin unor etape tehnice tranzitorii, care sunt necesare activităţii de reluare a licitaţiei privind achiziţia de rame electrice inter-regionale (RE-IR), spun reprezentanţii ARF. "În funcţie de validarea modificărilor/completărilor de către ANAP, precum şi publicarea eratelor atât în SEAP, cât şi în JOUE, estimăm că, până la sfârşitul acestei săptămâni, etapele mai sus-menţionate să fie parcurse, astfel încât începând de săptămâna viitoare licitaţia să redevină activă pentru depunerea de oferte", a subliniat ARF. La începutul lunii august, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a decis să anuleze licitaţia pentru achiziţia de rame electrice inter-regionale (RE-IR) după decizia Curţii de Apel Bucureşti, care a modificat în mod esenţial documentaţia de licitaţie, prin eliminarea factorului de evaluare, fapt ce "favorizează substanţial ofertanţii care nu au un produs omologat pe piaţa europeană". Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a lansat în aprilie procedura de atribuire pentru achiziţia unui număr de 20 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport călători pe rutele inter-regionale, precum şi a serviciilor accesorii de mentenanţă. Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preţ. În formularul de contract de achiziţii au fost prevăzute două clauze de revizuire: posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani şi posibilitatea dublării cantităţilor achiziţionate, de la 20 la 40 de rame electrice. Suplimentarea prin dublare a cantităţilor şi serviciilor achiziţionate urma să fie făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional. Valoarea contractului a fost estimată între 1,311 miliarde de lei, fără TVA, şi 3,711 miliarde de lei, fără TVA. Finanţarea proiectului era asigurată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat. AGERPRES/(AS – autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dãdârlat)