Avocatul Poporului (AP) a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) cu recurs în interesul legii privind prevederi din Codul de procedură civilă despre durata suspendării executării silite. "Vă sesizăm cu următorul recurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea neunitară a sintagmei 'până la soluţionarea contestaţiei la executare' din cuprinsul dispoziţiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare sau până la soluţionarea definitivă a acesteia. Examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat că instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul lămuririi sintagmei 'până la soluţionarea contestaţiei la executare', respectiv dacă aceasta înseamnă până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare sau până la soluţionarea definitivă a acesteia", prevede recursul în interesul legii, postat, marţi, pe site-ul AP. Conform sursei citate, dispoziţiile legale supuse interpretării ÎCCJ stipulează că, până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea; suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată. AP subliniază că nu există un punct de vedere unitar asupra acestei chestiuni de drept, fiind identificate două orientări jurisprudenţiale. Într-una dintre ele s-a apreciat că suspendarea executării silite îşi menţine efectele până la soluţionarea contestaţiei la executarea în primă instanţă, având în vedere lipsa unei menţiuni exprese a legiuitorului, în sensul necesităţii unei soluţii definitive. De asemenea, se apreciază că, potrivit art. 651 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în măsura admiterii contestaţiei la executare, această hotărâre este executorie. În cea de-a doua orientare jurisprudenţială instanţele de judecată au avut o abordare diferită, apreciind că suspendarea executării silite îşi menţine efectele până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare. S-a argumentat că, dacă s-ar admite teza contrară, ar trebui să fie recunoscut dreptul părţii interesate de a formula cererea de suspendare şi direct în faţa instanţei de apel, or jurisprudenţa este constantă în a aprecia că asemenea cereri sunt inadmisibile, pentru că, altfel, încheierea pronunţată de instanţa de apel în suspendare ar fi, la rândul său, susceptibilă de apel, ceea ce ar presupune că instanţa superioară celei care judecă apelul declarat împotriva hotărârii pronunţate asupra contestaţiei la executare să soluţioneze, la rândul său, apelul formulat împotriva unei hotărâri pronunţate de instanţa de apel, ceea ce este contrar principiilor procedurii civile. "Avocatul Poporului apreciază că, în lipsa unei menţiuni exprese a legiuitorului în sensul necesităţii existenţei unei soluţii definitive, sintagma 'până la soluţionarea contestaţiei la executare' nu poate privi decât momentul dezlegării în primă instanţă a contestaţiei la executare, hotărârea dată de instanţa de executare având, în mod incontestabil, natura juridică a unei 'soluţionări a constestaţiei'", opinează AP. Conform AP, în accepţiunea legiuitorului, scopul contestării executării în cadrul contestaţiei la executare este acela de a pune la dispoziţia debitorului posibilitatea de a preîntâmpina producerea unor prejudicii grave, iremediabile, efect al continuării executării pornite în mod nelegal. "Ori de câte ori legiuitorul a stabilit, drept moment-limită al unei măsuri, data rămânerii definitive a unei hotărâri, a fost o exprimare explicită în acest sens. Această modalitate de interpretare trebuie corelată logic şi cu efectele produse de hotărârea pronunţată, în primă instanţă, asupra contestaţiei la executare. Astfel, în măsura admiterii contestaţiei la executare, această hotărâre este executorie", afirmă AP. Mai mult, o nouă cerere de suspendare poate fi formulată în calea de atac a apelului, cu îndeplinirea cerinţelor legale, până la soluţionarea definitivă a căii ordinare de atac, partea având, de asemenea, posibilitatea de a formula şi o cerere de suspendare provizorie a executării silite în apel, a adăugat AP. AGERPRES/(AS – autor: Iulia Carciog, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)