Curtea Constituţională a admis miercuri o sesizare a preşedintelui Klaus Iohannis şi a decis că este neconstituţională legea privind trecerea unui teren pe care se află Liceul Tehnologic Odobeşti din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor pe 13 octombrie, la iniţiativa deputatului PSD de Vrancea Nicuşor Halici. Potrivit expunerii de motive, pe terenul respectiv sunt edificate construcţiile în care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Odobeşti, terenul fiind utilizat în baza unui contract de concesiune încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. Administraţia locală intenţiona implementarea unui proiect privind construcţia, dotarea şi echiparea bazei de practică a Liceului Tehnologic Odobeşti şi, pentru a fi eligibil în vederea obţinerii finanţării, solicitantul trebuie să deţină drept de proprietate sau să aibă în administrare imobilul respectiv. Legea a fost atacată la CCR de preşedintele Klaus Iohannis, care susţinea că proiectul a fost adoptat cu încălcarea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, a principiului legalităţii şi a principiului autonomiei locale, precum şi cu nesocotirea rolului constituţional al Parlamentului, al Guvernului, dar şi celui al Curţii Constituţionale. Preşedintele Iohannis preciza că legea operează un transfer interdomenial al unor bunuri imobile – determinate individual în anexa ce face parte integrantă din lege – din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. Potrivit anexei legii, ce cuprinde datele de identificare a imobilului, este vizat un imobil-teren din categoria de folosinţă: curţi construcţii S=11.801 mp – arabil S=1.000 mp – livadă S=15.100 m, înregistrat în inventarul MFP sub nr. 145562. Potrivit expunerii de motive ce însoţeşte legea criticată, şeful statului indică faptul că în prezent imobilul descris în anexa legii este deţinut în concesiune de către Liceul Tehnologic Odobeşti (fost Grup Şcolar Agricol Odobeşti) "în baza contractului de concesiune nr. 1 din 14.03.2006 încheiat cu ADS". "În ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil bunului vizat de legea criticată considerăm că acesta nu reprezintă un bun proprietate publică exclusivă. Astfel, din analiza dispoziţiilor art. 3 din legea criticată rezultă că bunul supus transferului din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea, este prevăzut în anexa nr. 3 a Hotărârii de Guvern nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Aşadar, regimul juridic al bunului cu privire la care se intenţionează transferul interdomenial este cel de drept comun", spunea Iohannis în sesizare. El face o trimitere la o decizie a CCR într-o situaţie similară şi punctează că, având în vedere că bunurile supuse transferului prin legea criticată nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, în lipsa unei declaraţii exprese a legii organice, acestea ar fi trebuit trecute din proprietatea publică a statului în aceea a unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului, la cererea Consiliului Local al oraşului Odobeşti, potrivit art. 292 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, procedură la care face trimitere teza a doua a art. 860 din Codul civil. AGERPRES/(AS – autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)