Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în comuna Semlac, jud. Arad” Cod SMIS 2014+ 144719

DATA: 22.06.2022

COMUNA SEMLAC, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în comuna Semlac, jud. Arad”, cod SMIS 2014+ 144719, proiect cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 163/233t/12.07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și comuna Semlac.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale „Dr. Ioan Danicico” din comuna Semlac cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamen-te/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea pre-miselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele obținute
1. 338 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din comuna Semlac să utilizeze instrumente OER.
2. 311 elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 18 de clase din unitatea/unitațile de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 27 de profesori din unitatea/unitațile de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line

Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 713,913.77 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 590,846.70 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 90,364.74 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 13,902.33 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 18,800.00 lei.

Data începerii proiectului: 12-07-2021.
Data finalizării proiectului: 12-07-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA SEMLAC, Str. str. Principala nr. 656, , judeþul Arad, cod postal 317295
Telefon/Fax: 0257534102 / 0257534137
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: LETIȚIA STOIAN LETIȚIA – primar / CONDUR ADRIAN ALIN – Manager Proiect
Telefon: 0745311957 / 0746222859
Fax: 0257534137
E-mail: [email protected]

Comunicat de presa Administratie publica