06.04.2022

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION GHEORGHE DUCA” PETROȘANI în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Consolidarea capacitatii Școlii Gimnaziale ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani în vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 147203, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE ”I.G.DUCA” PETROȘANI, judetul Hunedoara, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală si dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2.

Rezultatul proiectului:
– Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID 19;
– Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiecte finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala;
– Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 318,772.64 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 318,772.64 lei.
Data începerii proiectului: 16.11.2020.
Data finalizării proiectului: 31.12.2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.

Datele de contact ale beneficiarului:
Școala Gimnazială ”Ion Gheorghe Duca” Petroșani
Str. Ștefan O. Iosif, nr. 4, județ Hunedoara tel. 0254542342

Comunicat de presa Afaceri / Granturi