Data: 31 Martie 2022

Comunicat de presa inceperea proiectului Granturi pentru capital de lucru UNITED COLORS TEAM S.R.L

Începerea proiectului “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru UNITED COLORS TEAM SRL, din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANȚA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Numele și sediul beneficiarului: United Colors Team SRL, cu sediul în localitatea Bucuresti, str. Viitorului, nr.45, Cam 1 , Sector 2, înregistrată sub nr. J40/10632/2012 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF RO30673564.

Obiectivul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă

Valoarea totala a proiectului (RON): 725.925,00

Valoare grant nerambursabil (RON): 725.925,00

Valoare cofinanțare (RON): 108.888,75

Data începerii şi finalizării proiectului (perioada de implementare): 31/03/2022 – 27/09/2022

Contract de finanțare: Nr. M2-20936 din 18-03-2022

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

United Colors Team SRL,

Adresa de implementare: localitatea Bucuresti ,Sector 4,

str. Soseaua Berceni , nr.4

Administrator, Paraschiv Petrica

Date contact: Telefon 0722283829;Email : [email protected]

Comunicat de presa inceperea proiectului Granturi pentru capital de lucru UNITED COLORS TEAM S.R.L

 • Image Upload: Comunicat de presa inceperea proiectului Granturi pentru capital de lucru UNITED COLORS TEAM S.R.L
 • Website URL:
  https://united-team.ro/
 • Companie:
  UNITED COLORS TEAM SRL
 • CUI:
  30673564
 • Nr.Reg. Comert:
  J40/10632/2012

Comunicat de presa Afaceri / Granturi