Comunicat de Presă lansare proiect Khione Ski SRL

20/04/2021

Comunicat de Presă lansare proiect Khione Ski SRLFirma Khione Ski SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Sprijin pentru IMM-uri în vede-rea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19: Dezvoltare Khione SKI” proiect nr M2- 7139 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, in-stituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării con-tractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 07.04.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea Firmei Khione Ski SRL
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 374.332,59 (valoarea totala) din care: 325.506.60 lei grant si 48.825,99 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operați-onal Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:
Marius Nicolaescu
+40 724 542 389
http://khione.ro/
[email protected]

Comunicat de Presă lansare proiect Khione Ski SRL

Comunicat de presa