Comunicat de presă_LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"Comunicat de presă_LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"

18.01.2022

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Consolidarea capacitatii Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu” Draganesti-Olt în vederea gestionariisituatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”
LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU", în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Consolidarea capacitatii Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu” Draganesti-Olt în vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145548, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.
Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul LICEULUI TEORETIC “TUDOR VLADIMIRESCU” din Oras Draganesti-Olt, judetul Olt, prin dotarea cu echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2.
Rezultatul proiectului:
– Asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19;
– Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiecte finantate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala;
– Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului.
Valoarea totală a proiectului este de 741,754.07 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 741,754.07 lei.
Data începerii proiectului: 27.10.2020.
Data finalizării proiectului: 30.06.2022.
Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.

Datele de contact ale beneficiarului:
Liceul Teoretic ”Tudor Vladimirescu” Draganesti Olt
Str. N. Titulescu, nr. 129, tel. 0249465262

Comunicat de presă_LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"

Comunicat de presa