Comunicat de PresaComunicat de presa_Scoala Gimnaziala „Dragos Voda” Moisei

07/09/2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ” Achizitie de tablete scolare si alte echi-pamente necesare desfasurarii activitatiididactice on-line pentru Școala Gimnaziala „Dragos Voda” Moisei, jud. Maramures” Cod SMIS 2014+ 144960

Școala Gimnaziala „Dragos Voda” MOISEI, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Școala Gimnaziala „Dragos Vo-da” Moisei, jud. Maramures”, cod SMIS 2014+ 145045, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regio-nală în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale „Dragos Voda” MOISEI cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de invatamant Școala Gimnaziala „Dragos Voda” MOISEI dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 246 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 22 laptopuri pentru cadre didactice;
• 15 clase dotate cu echipamente(15 camere web videoconferință, 15 table interactive, 15 routere wireless).
2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contex-tul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.
Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 573.875,22 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 478.894,44 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 84.510,78 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 10.470,00 lei.
Data începerii proiectului: 29-07-2021.
Data finalizării proiectului: 29-03-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
Școala Gimnaziala „Dragos Voda” MOISEI
nr. 871, , judeþul Maramures, cod postal 437195
Telefon / Fax: 0262348292 / 0262348292
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: IOANA COMAN – Director / HOJDA SOFIA – Manager Proiect
Telefon: 0745358600 / 0742391036
Adresa e-mail: [email protected] / [email protected]

Comunicat de presa_Scoala Gimnaziala „Dragos Voda” Moisei

Comunicat de presa