Comunicat de presa_Scoala Gimnaziala nr. 1 Moisei

Comunicat de PresaComunicat de presa_Scoala Gimnaziala nr. 1 Moisei

07/09/2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echi-pamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Școala 1 Moisei, jud. Maramures” Cod SMIS 2014+ 145045

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOISEI, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatiididactice on-line pentru Școala 1 Moisei, jud. Maramures”, cod SMIS 2014+ 145045, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOISEI cu echipamente mobile din dome-niul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice nece-sare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească des-fășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de invatamant SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOISEI dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 259 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 24 laptopuri pentru cadre didactice;
• 14 clase dotate cu echipamente(14 camere web videoconferință, 14 table interactive, 14 routere wireless).
2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contex-tul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.
Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 657.793,64 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 550.225,10 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 97.098,54 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 10.470,00 lei.
Data începerii proiectului: 29-07-2021.
Data finalizării proiectului: 29-03-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MOISEI
Str. Principala nr. 1318, , județul Maramures, cod postal 437195
Telefon / Fax: 0262347615 / 0262347615
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: VASILE HOJDA – Director / TOMOIAGA ILEANA – Manager Proiect
Telefon: 0741785402 / 0742652380
Adresa e-mail: [email protected] / [email protected]

Comunicat de presa_Scoala Gimnaziala nr. 1 Moisei

Comunicat de presa