23.02.2023

Finalizare proiect in cadrul Măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”

SOCIETATE AGRICOLĂ ACIDAVA anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pen-tru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” proiect nr. M2-AGRI-1550 înscris în cadrul Măsurii ” Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022.
Proiectul s-a derulat in perioada 24/06/2022 – 23/02/2023 .
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității SOCIETĂȚII AGRICOLE ACI-DAVA.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului este de 83.206,76 lei (valoarea totala) din care: 72.353,70 lei grant si 10.853,06 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Ope-rațional Competitivitate 2014-2020.
Persoană de contact:
Ilie Irimia
Telefon: 0769/641.270; E-mail: [email protected]

Comunicat de presa Afaceri / Granturi