Data: 08.03.2023

Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea activității societății Clarconsult Elite SRL”

CLARCONSULT ELITE S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea activității societății Clarconsult Elite SRL “, Cod SMIS 158529, finanțat în cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competi-tivitate 2014-2020, de consolidare a poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1,155,731.79 lei, valoarea cofinanțării UE de 761,016.77 lei .
Data de începere a proiectului: 15.12.2022.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății CLARCONSULT ELITE SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv panouri fotovoltaice și pompă de căldura care se supun
prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare
a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 4 echipamente tehnologice (echipamente, utilaje și instalații de lucru)
– 1 sistem fotovoltaic
– 1 pompă de căldură
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,04% față de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv
2 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
CLARCONSULT ELITE S.R.L.
Persoana de contact: OANA-CORINA CHELARU-POSTOLACHE, Administrator
Telefon: 0728614164
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020

Comunicat de presa Afaceri / Granturi