Comunicat_de_Presa_Scoala Gimnaziala Sagu

Comunicat de PresaComunicat_de_Presa_Scoala Gimnaziala Sagu

31.01.2022

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gim- naziale Șagu în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS- COV-2 2020 în Comuna Șagu, Județul Arad”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale Șagu în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 144916, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE ȘAGU din Comuna Șagu, Județul Arad, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală si dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV– 2.

Rezultatul proiectului:
– Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID 19;
– Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiecte finanțate din fonduri europene, con- form prevederilor manualului de identitate vizuală;
– Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 367.490,30 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 367.490,30 lei.
Data începerii proiectului: 27.10.2020.
Data finalizării proiectului: 30.06.2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin PROGRAMUL OPERA-
ȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.

Datele de contact ale beneficiarului:
Școala Gimnazială Șagu, Comuna Șagu, Județ Arad
Str. Principală, nr. 178, tel. 0257418108/0257418298

Comunicat_de_Presa_Scoala Gimnaziala Sagu

Comunicat de presa