Comisia Europeană a aprobat luni un pachet de investiţii în valoare de peste 280 de milioane euro din bugetul UE pentru 123 de noi proiecte în cadrul programului LIFE, printre care se regăseşte şi LIFE ROsalia, coordonat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, informează un comunicat de presă al executivului comunitar. Proiectul LIFE ROsalia va îmbunătăţi condiţiile de habitat pentru cinci specii de insecte saproxilice din pădurile de pe raza Parcului Natural Putna-Vrancea. Echipa responsabilă de acest proiect va crea legături ecologice mai bune între porţiunile fragmentate de păduri cu arbori bătrâni prin crearea a 22 de porţiuni favorabile de habitat pentru speciile de insecte. Comisia Europeană subliniază că finanţarea de peste 280 de milioane de euro din partea UE va atrage investiţii totale de aproape 590 de milioane euro pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor ambiţioase ale acestor proiecte în materie de mediu, natură şi politici climatice. "Proiectele LIFE pot cu adevărat conduce la o schimbare concretă pe teren. Ele oferă soluţii pentru unele dintre cele mai grave provocări ale epocii noastre, cum ar fi schimbările climatice, distrugerea naturii şi utilizarea nesustenabilă a resurselor. Dacă sunt reproduse rapid şi pe scară largă la nivelul întregii UE, ele pot ajuta UE să îşi atingă obiectivele ambiţioase cuprinse în Pactul verde european şi pot contribui la construirea unei Europe mai ecologice şi mai reziliente pentru noi toţi, dar şi pentru generaţiile viitoare", a declarat comisarul pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevicius. Proiectul LIFE ROsalia face parte din cele 34 de proiecte LIFE din domeniul naturii şi biodiversităţii vor sprijini punerea în aplicare a Directivei UE privind păsările şi a Directivei privind habitatele, precum şi a Strategiei UE în domeniul biodiversităţii pentru 2030. Acestea dispun de un buget total de 221 de milioane euro, din care 133 de milioane euro vor reprezenta contribuţia UE. Acestora li se adaugă 47 de proiecte LIFE din domeniul mediului şi al utilizării eficiente a resurselor vor mobiliza 208 milioane euro, din care UE va furniza 76 de milioane euro. Aceste proiecte vizează întreprinderea de acţiuni în cinci domenii: aer, mediu şi sănătate, utilizarea eficientă a resurselor şi economia circulară, deşeuri şi apă. Alte 8 proiecte LIFE în materie de guvernanţă şi informare în domeniul mediului, în valoare de aproape 17 milioane euro, din care contribuţia UE este cu puţin peste 9 milioane euro, vor creşte gradul de sensibilizare a publicului larg cu privire la problemele de mediu şi vor ajuta autorităţile să promoveze, să monitorizeze şi să asigure respectarea legislaţiei UE în materie de mediu. De asemenea, 16 proiecte LIFE din domeniul atenuării schimbărilor climatice vor avea un buget total de aproximativ 86 de milioane euro, din care cu puţin sub 32 de milioane euro sunt furnizate de UE. În plus, cele 15 proiecte LIFE din domeniul adaptării la schimbările climatice vor mobiliza 50 de milioane euro, din care 26 de milioane euro vor proveni din fonduri UE. În sfârşit, cele 3 proiecte LIFE în materie de guvernanţă şi de informare în domeniul climei, care vor îmbunătăţi guvernanţa şi vor creşte gradul de sensibilizare cu privire la schimbările climatice, au un buget total de 7 milioane euro, la care UE contribuie cu puţin sub 4 milioane euro. Proiectele au fost selectate dintre peste 1 250 de propuneri depuse în cererii de propuneri pe anul 2019 pentru programul LIFE, publicată în aprilie 2019. Programul LIFE este instrumentul de finanţare al UE pentru mediu şi politici climatice. El se derulează din anul 1992 şi a cofinanţat peste 5.500 de proiecte în întreaga UE şi în ţări terţe. Sunt în desfăşurare, în permanenţă, aproximativ 1.100 de proiecte. Bugetul programului pentru perioada 2014-2020 este de 3,4 miliarde euro în preţuri curente. În cadrul următorului buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021-2027, Comisia propune majorarea finanţării pentru programul LIFE cu aproape 60%. AGERPRES/ (AS-autor: Constantin Balaban, editor: Mariana Nica, editor online: Simona Aruştei)