‘‘GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU’’FINALIZAREA PROIECTULUI ‘‘GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU’’
ACORDATE BENEFICIARILOR IMM-URI CU ACTIVITATE ECONOMICA IN
UNUL DIN DOMENIILE DE ACTIVITATE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2
Contract de finanțare nr. M2-550 din 18-12-2020

SC AB WELDING IMPEX SRL, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. M2-
550 din 18-12-2020, anunța finalizarea proiectului de Granturi pentru capital de lucru
acordate IMM-urilor cu activitate economica în unul din domeniile de activitate prevazute în
Anexa nr.2.
Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru
capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin
măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de
către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM,
Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea ajutorului de stat a fost de 725.925 RON,iar cofinantarea beneficiarului de
108.888,75 RON.
Data inceperii proiectului: 05.01.2021.
Data implementarii proiectului: maxim 12 luni de la data inceperii proiectului.
Numar de identificare unic proiect :RUE 550
Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL
OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia
COVID-19 Prioritatea de investiții 3D- Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele
regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de Contact: BOERESCU ANDY SORIN
E-mail: [email protected]
Persoană de contact:
BOERESCU ANDY SORIN
boe[email protected]
Telefon: 0734 303 030
www.abwelding.ro

‘‘GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU’’

Comunicat de presa