COMUNICAT DE PRESĂ

09.08.2021

”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei
de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31
iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din
fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Societatea SC PROMID LOGISTICSRL, În calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Granturi pentru capital de
lucru”, cod proiect M2-12706, finanţat prin schema de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din-
31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Autoritatea de Management este Ministerul Fondurilor Europene.
Organismul Intermediar: AIMMAIPE
Valoarea totală a proiectului este de 112.045,48 lei (se trece grantul + aportul propriu) din care finanţarea
nerambursabilă este reprezentată de suma de 97.430,85 lei. (se trece grantul)
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul
crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de
răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență
sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
Durata de implementare a proiectului este de 6 de luni, în perioada 05.08.2021 – 31.01.2022

Date de contact beneficiar:
Adresa: jud. CLUJ, localitatea Cluj_Napoca, str. Ciobanului nr. 6
reprezentant legal Chertes Alin Marius
tel. 0753039285
email: [email protected]

Comunicat de presa