Knows the traditions!

Asociația PRO ROMA implementează în perioada 01.08.2019 – 31.12.2019 proiectul Cunoaște tradiția! (Knows the traditions!), nr. proiect: 2019-2-RO-01KA105-064081, împreună cu alți 3 parteneri internaționali:

  1. Regionalna Romska Obrazovna Mladinska Asocijacija (The Republic of North Macedonia)
  2. Asociacion Juvenil Intercambia (Spania)
  3. Active Bulgarian Society (Bulgaria)

Scopul proiectului este ca tinerii participanți la schimb să devină motivați și conștienți că au responsabilitatea civică să păstreze și să promoveze tradițiile locale pentru includerea tinerilor din mediile rural și urbane dezavantajate, să dezvolte un dialog continuu între generații, între națiuni, pentru afirmarea comunităților dezavantajate în spațiul europen și pentru dezvoltarea lor turistică, economică și socială.

Grupul țintă: tineri cu oportunități reduse (dificultăți sociale: tineri care se confruntă cu diferite forme de discriminare; dificultăți economice: sărăcia și lipsa unui loc de muncă/șomeri de lungă durată, dependenți social; dificultăți educaționale: tineri ce au abandonat școala sau au calificări reduse; diferențe culturale: tineri din comunități etnice minoritare, precum romii; provin din mediul rural și urban periferic.

Proiectul constă într-un schimb de tineri ce va fi organizat la Centrul de agrement Oglinzi, județul Neamț, în perioada 23.09 – 29.09.2019, și va implica 40 de participanți (32 tineri și 8 lideri de grup).

Obiectivele proiectului sunt:

O1: Stimularea motivației celor 40 de tineri participanți la schimb, prin activitățile desfășurate în Centrul de agrement Oglinzi, pentru implicarea lor ca cetățeni activi în conservarea și valorificarea tradițiilor locale în comunitățile lor.

O2: Dezvoltarea abilităților celor 40 de participanți în cercetarea, valorificarea și promovarea tradițiilor locale.

O3: Creșterea gradului de conștientizare a 40 de participanți pentru a promova diversitatea și interculturalitatea comunităților rurale.

Motivele implementării proiectului:

Tot mai mulți tineri sunt dependenți de tehnologia modernă (laptopuri, telefoane, internet), care își neglijează prietenii, familia și mai ales ei înșiși, atunci când trebuie să-și caute un loc de muncă, să-și petreacă timpul liber, plăcut, responsabil și activ cu alți tineri. Generațiile de tineri sunt indiferente față de tradițiile păstrate de mulți ani, față de ceea ce se întâmplă în comunitatea lor, nu sunt motivați să se implice, nu sunt responsabili în raport cu comunitatea, în raport cu tradițiile locale.

Acest proiect este o invitație pentru tineri să își reevalueze prioritățile, să se regăsească în comunitatea de unde provin și să devină mesageri și păstrători ai tradițiilor din secolul tehnologiei. Ne propunem să cunoaștem tradiția, iar tinerii să conștientizeze că, atât timp cât își cunosc rădăcinile și au respect pentru generațiile trecute, vor determina respectul pentru ei și pentru ceilalți.

Proiectul nostru oferă tinerilor cunoștințe despre aspectele sănătoase ale trecutului, care au fost transmise generației prezente, pot fi preluate, dezvoltate, într-un mod benefic și roditor, în maniera tuturor, împletite cu aspecte moderne: „ceva vechi cu ceva nou, ceva cu împrumut și ceva al tău”

Proiectul își propune nu doar cunoașterea acestei comori minunate care este tradiția, ci și conștientizarea tinerilor că atâta timp cât cunoști rădăcinile unui popor, îți găsești propriile tale rădăcini ancestrale iar respectul față de înaintași determină respectul pentru sine și pentru ceilalți.

Comunicat de presa Social