Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar, a organizat în data de 22 octombrie 2020 conferința de lansare a proiectului POCU/626/6/13/131881 „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Si se va desfăşura în perioada 21 septembrie 2020 – 20 septembrie 2022. Valoarea totală a proiectului de 2.784.575,96 lei din care valoarea cofinanţării U.E. este de 2.366.889,61 lei.

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar economic care își găsesc un loc de muncă în urma accesului la stagii de practică.

Astfel, se dorește ca membrii grupului țintă să identifice și să acceseze un loc de muncă în domeniul de pregătire (contabilitate, informatică de gestiune sau finanțe-bănci). Asta prin identificarea și dezvoltarea de abilități, aptitudini și deprinderi practice în cadrul unui program integrat de practică de specialitate.

De asemenea, proiectul vizează atingerea a două teme secundare: inovare socială și îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor, atât prin înființarea și derularea activității unui centru de coordonare practică la sediul universității. Cât și prin practică prin simularea decizională a unei întreprinderi virtuale.

Proiectul are în vedere ca grup ţintă 330 de studenți din ciclul de licență, anul II, forma de învățământ zi sau la distanță, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Sau Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Din perspectiva vârstei, grupul țintă va fi format din persoane cu vârsta cuprinsă între 19 și 50 de ani. Din perspectiva genului, minim 50% vor fi persoane de gen feminin. În ceea ce privește proveniența, minim 10% vor proveni din mediul rural sau vor aparține minorității rome.

Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără: implicarea în stagiile de practică a 330 studenți, consilierea vocațională. Dar și profesională a 330 de studenți, creșterea posibilităților de angajare a studenților, identificarea de oportunități suplimentare de colaborare cu mediul de afaceri.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați echipa de implementare la adrese de e-mail: [email protected] sau [email protected].

Manager de proiect,

Conf. univ. dr. Anica-Popa Adrian

Lansare proiect practică: „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”

Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comunicat de presa Educatie