02.06.2022

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în comuna Zădăreni, județul Arad” Cod SMIS 2014+ 144429

COMUNA ZĂDĂRENI, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în comuna Zădăreni, județul Arad”, cod SMIS 2014+ 144429, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 96/233t/09.06.2021 încheiat între Auto-ritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitiv-itate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și comuna Zădăreni.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Zădăreni cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele proiectului:
1. 197 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din comuna Zădăreni să utilizeze instrumente OER;
2. 179 elevi din învățamântul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line;
3. 11 clase din unitatea de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a partici-pa la cursuri on-line
4. 18 profesori din unitatea de învațământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a par-ticipa la cursuri on-line

Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 490,446.13 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 400.899,22 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 61,313.97 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 9,432.94 lei (2%).

Data începerii proiectului: 09-06-2021.
Data finalizării proiectului: 09-06-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA ZĂDĂRENI
Str. – nr. 28, Localitatea Zădăreni, judeţul Arad, România, cod poştal 317130
Telefon/Fax: 0745177269 / 0257413024
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: ȘICLOVAN PETRU – primar / MARIȘ SILVIU DANIEL – Manager Proiect
Telefon: 0745177269 / 0747508421
Fax: 0257413024
E-mail: [email protected]

Comunicat de presa Afaceri / Granturi