M2_Comunicat de presă_Happy Skin SRL

Comunicat de Presă

M2_Comunicat de presă_Happy Skin SRL

28.07.2021

GRANT CAPITAL DE LUCRU
SC Happy Skin SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”GRANT CAPITAL DE LUCRU” proiect nr RUE M2-3384 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea beneficiarilor prevăzuți la art. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă, prin acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014–2020, în contextul crizei provocate COVID-19.
Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele: -menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni, -menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului a fost de 331.650,57 lei (valoare totală), din care :
• 288391.8 lei grant;
• 43258.77 lei cofinanțare;
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Date de identificare ale Beneficiarului: SC HAPPY SKIN SRL.
Persoană de contact: Iulian Filimon, e-mail: [email protected], Număr de telefon: 0744 566

M2_Comunicat de presă_Happy Skin SRL

Comunicat de presa