M2_Comunicat incepere_Active Media SRL

18 Decembrie 2020

M2_Comunicat incepere_Active Media SRLIncepere proiect in cadrul Măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

ACTIVE MEDIA S.R.L. anunţă începerea proiectului finanțat în cadrul Măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”.

Contractul de finanțare s-a încheiat pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu 18.12.2020 și are o valoare totală de 426.756,375 lei, din care finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 371.092,50 lei.
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat prin care este finanțat acest proiect îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
Proiect cofinanțat în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020. In contextul crizei provocate de COVID-19.

Persoana de contact: MOCAN CĂLIN FLORIN
Funcţia – MANAGER DE PROIECT; Telefon: 0722255521; E-mail: [email protected]

M2_Comunicat incepere_Active Media SRL

Comunicat de presa