M2_Comunicat_de_Presa_GOURMET FOOD SRL

20.04.2021

M2_Comunicat_de_Presa_GOURMET FOOD SRLDemarare proiect ,,Granturi pentru capital de lucru acordate societății GOURMET FOOD SRL”
GOURMET FOOD SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru” proiect nr. RUE M2-7902 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 15.04.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății GOURMET FOOD SRL prin ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza
formularului electronic de înscriere și a documentației anexe, prin măsura
Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agenția pentru IMM, Atragere de
Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o
perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului este de 834.813,75 lei (valoarea totală) din care : 725.925 lei grant și 108.888,75 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Ope-rațional Competitivitate 2014-2020]

Date de contact beneficiar:
Persoană de contact: LUIZA ILIE
Telefon: 0212324716
Email: [email protected]

M2_Comunicat_de_Presa_GOURMET FOOD SRL

Comunicat de presa