Comunicat de Presa Granturi Capital de lucru

[22.03.2022]

COMUNICAT DE PRESA INCEPERE PROIECT Masura 2 Micro Mega

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale şi de a se angaja în procesele de inovare

Micro Mega HD S.A., cu sediul în localitatea Hunedoara, str. Avram Iancu, nr.16, înregistrată sub nr. J20/682/1991 la Oficiului Registrului Comerțului, C.U.I./C.I.F. RO2125809 anunţă lansarea proiectului depus în cadrul Măsurii 2 ,,Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa 2”, proiect nr. RUE M2-17325 din 08.03.2022, înscris în cadrul Măsurii ,,Granturi pentru capital de lucru” instituită prin O.U.G. nr. 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri / AIMMAIPE, respectiv 15.03.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, sub formă de grant pentru capital de lucru, măsura fiind implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni;

– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 lei (valoarea totală) din care: 725.925 lei grant şi 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Micro Mega HD SA, localitate Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 16, bl.2, sc. B, et. 3, ap. 42, jud. Hunedoara.

Persoană de contact: Hărău Lucian, website: www.micromegahd.ro, email: [email protected], telefon/fax: 0254.716.949.

MicroMega

Comunicat de presa Afaceri / Granturi