Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj a decis, marţi, să solicite Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei emiterea Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 5 noiembrie, ora 0,00, pe o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Zalău şi oraşele Jibou şi Cehu Silvaniei. În localităţile menţionate, autorităţile judeţene propun instituirea unor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona, printre care: limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri; evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Sălaj a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii şi stabilirea, prin grija administraţiilor publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona. De asemenea, se propun: interzicerea evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise; suspendarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor; închiderea sălilor de jocuri de noroc şi a structurilor de primire turistică, cu excepţia persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional, interzicerea adunărilor publice, spectacolelor şi/sau concertelor, activităţilor private pentru copii în spaţii închise, a organizării pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri şi a tuturor activităţilor şi competiţiilor sportive colective care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil. Slujbele religioase vor putea fi organizate doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc, oficializarea stării civile se va putea face cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi opt persoane în interiorul clădirilor, iar oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane. Totodată, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise şi se suspendă cursurile/activităţile în sistem "faţă în faţă" pentru elevii/preşcolarii tuturor unităţilor de învăţământ. Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor în intervalul orar 23,59 – 6,00 va fi interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. După emiterea Ordinului Comandantului Acţiunii pentru instituirea măsurii de carantinare zonală pe o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Zalău şi oraşele Jibou şi Cehu Silvaniei, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj va adopta o hotărâre cu măsurile care se vor impune pentru zona carantinată. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă vor analiza setul de hotărâri pentru carantinare şi vor particulariza măsurile adoptate la specificul local. AGERPRES / (AS – autor: Sebastian Olaru, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda)