Școala Postliceală Sanitară

Școala Postliceală Sanitară, prin comisia de selecție desemnată de conducerea unității, a finalizat procesul de selecție al elevilor de la specializarea asistent medical generalist anii I și II, în vederea efectuării unor stagii clinice de 4 săptămâni pe teritoriul Germaniei, Italiei și Spaniei, stagii organizate în cadrul proiectului nr. 2019-1-RO01-KA102-062393, cu titlul ”Stagii practice europene – O șansă a asistenților medicali generaliști în cariera medicală”. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – VET, cu un grant de 100.656 euro. Concursul de selecție a fost organizat conform unei proceduri de selecție, respectând metodologia de competențe profesionale a asistentilor medicali.

Proiectul se adresează unui grup de 32 de elevi de la Școala Postliceală Sanitară Slatina, specializarea asistent medical generalist, elevii ai anilor I și II de studiu, având ca Obiectiv general “Consolidarea rezultatelor învățării în nursing general și medicină internă prin aprofundarea informațiilor în cadrul clinicilor europene de către elevii Școlii Postliceale Sanitare Slatina, specializarea asistent medical generalist în vederea facilitării inserției pe piața muncii.

Obiectivele specifice sunt reprezentate de:

  1. Îmbunătățirea abilităților profesionale în nursing general de la specializarea asistent medical generalist anul I pe o perioadă de 4 săptămâni în Spania.
  2. Aprofundarea cunoștințelor profesionale în medicină internă pentru elevii anului II calificarea asistent medical generalist pe o perioadă de 4 săptămâni în Italia și Germania.
  3. Creșterea inserției absolvenților școlii noastre de la calificarea asistent medical generalist pe piața muncii europene, după finalizarea studiilor.
  4. Cunoașterea modelelor europene privind adaptabilitatea la cerințele pieței de muncă europeană prin utilizarea noilor tehnologii din domeniul medical.
  5. Dezvoltarea competențelor sociale, lingvistice, multiculturale de către elevii școlii, participanți în cadrul experienței de mobilitate europeană în Italia, Germania și Spania.

Școala Postliceală Sanitară Slatina, este fondată în anul 1991 și reprezintă o importantă instituție de învățământ din județul Olt ce activează în domeniul ”sănătate și asistență pedagogică” și este la cel de-al 5-lea proiect implementat prin programele Leonardo da Vinci și Erasmus + finanțate de Comisia Europeană.

Comunicat de presa Educatie