CERINTE:
– studii superioare universitare in domeniul Ingineriei
– experienta minim 1 an pe un post similar sau experienta relevanta in companii de productie din domeniul automotive
RESPONSABILITATI:
– organizează activitatea sa şi a personalului din subordine
– propune acţiuni corective şi preventive şi măsuri de îmbunătăţire a performanţelor proceselor
– asigura derularea in bune conditii a activitatilor de productie, logistica, mentenanta si activitatilor conexe
– sesizează angajaţii implicaţi cu privire la neconformităţile apărute şi colaborează cu aceştia în vederea eliminării acestora
– răspunde de corectitudinea raportărilor şi a datelor înregistrate în rapoarte şi alte documente specifice pe care le completează

Ce iti oferim la acest loc de munca Manager productie

– salariu motivant
– bonuri de masa
– prime de sarbatori
– bonusuri de performanta
– decontarea transportului

Anunt Angajare Manager productie