GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SHENG GLOBAL S.R.L.

Comunicat de Presa Granturi Capital de lucru

Anunț de presă privind începerea proiectului
“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SHENG GLOBAL S.R.L.”

21.03.2022

SHENG GLOBAL S.R.L. anunta lansarea începând cu data de 21.03.2022 a proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor cu activitate economica în unul din domeniile de activitate prevăzute in anexa nr. 2” proiect nr. RUE 21240 co-finanţat prin Progra-mul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinu-lui de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-21240 din 15.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Ex-portului CLUJ-NAPOCA.
Valoarea proiectului este de 176.341,7475 lei (valoarea totala) din care: 153.340,6500 lei grant si 23.001,0975 lei cofinanțare.
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Econo-miei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promo-varea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-bursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Durata de implementare a proiectului este de maxim 12 luni, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţio-nal Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Persoană de contact: Chen Shansheng
Tel. 0757142918
Email: [email protected]

GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SHENG GLOBAL S.R.L.

Comunicat de presa Afaceri / Granturi