Comunicat de presă_Comuna Curtisoara

Comunicat de PresaComunicat de presă_Comuna Curtisoara

20/08/2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achiziție de tablete scolare și alte echipamente necesare desfășurării activitățiididactice on-line in comuna Curtisoara, jud. Olt” Cod SMIS 2014+ 145207
COMUNA CURTISOARA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achiziție de tablete scolare și alte echipa-mente necesare desfășurării activității didactice on-line in comuna Curtisoara, jud. Olt”, cod SMIS 2014+ 145207, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în con-textul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Curtisoara din comuna Curtisoara cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții în anul școlar 2020-2021. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de invatamant Școala Gimnazială Curtisoara prin intermediul UAT Comuna Curtisoara dotată cu echipa-mente, dispozitive IT:
• 183 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 24 laptopuri pentru cadre didactice;
• 10 clase dotate cu echipamente(10 camere web videoconferință, 10 table interactive, 10 routere wire-less).
2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.
Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 452,562.02 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 368,697.72 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 56,389.04 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 8,675.26 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 18,800.00 lei.
Data începerii proiectului: 30-07-2021.
Data finalizării proiectului: 30-03-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA CURTISOARA
Str. EROILOR nr. 75, PRIMARIA CURTISOARA, județul Olt, cod postal 237115
Telefon/Fax: 0755385553 / 0372878035
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: GHEORGHE GANESCU – primar / NICOLETA BAICU – Manager Proiect
Telefon: 0755385553 / 0757056658
Fax: 0372878035
E-mail: [email protected]

Comunicat de presă_Comuna Curtisoara

Comunicat de presa