Comunicat de presă_COMUNA MĂGIREȘTI

Comunicat de PresaComunicat de presă_COMUNA MĂGIREȘTI

23/08/2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achiziţie de tablete şcolare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice on-line în comuna Magireşti, Judeţul Bacău” Cod SMIS 2014+ 144437
COMUNA MĂGIREȘTI, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achiziţie de tablete şcolare şi alte echipa-mente necesare desfăşurării activităţii didactice on-line în comuna Magireşti, Judeţul Bacău”, cod SMIS 2014+144437,proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare înche-iat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în con-textul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Măgirești din comuna Măgirești cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de învățământ Școala Gimnazială Măgirești prin intermediul UAT COMUNA MĂGIREȘTI dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 172 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 21 laptopuri pentru cadre didactice;
• 9 clase dotate cu echipamente (9 camere web videoconferință, 9 table interactive, 9 routere wireless).
2. Educarea Și formarea profesională a tinerei generații din aria proiectului, în condiții de siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.
Alte informații despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 428,041.28lei;
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 337,740.09lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 51,654.32 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 7,946.87 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 30,700.00 lei.
Data începerii proiectului: 29-07-2021.
Data finalizării proiectului: 29-03-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA MĂGIREȘTI
Str. EPISCOP IOACHIM MAREȘ, nr. 121, PRIMARIA MĂGIREȘTI, județul BACĂU, cod postal 607300
Telefon/Fax: 0234355200 / 0234355200
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: IONICA CADA – primar / BUCUREL IULIA MIHAELA – Manager Proiect
Telefon: 0769047010 / 0769047013
Fax: 0234355200
E-mail: [email protected]

Comunicat de presă_COMUNA MĂGIREȘTI

Comunicat de presa