Data: 07.03.2023

Anunţ începere proiect: „Modernizarea activității în cadrul Euro Caramida SA”

EURO CARAMIDA SA anunţă începerea activităţilor proiectuluiModernizarea activității în cadrul Euro Caramida SA “, Cod SMIS 159762, finanțat în cadrul POC – Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 4.467.970,28 lei, valoarea cofinanțării UE de 2.034.770,41 lei.

Data de începere a proiectului: 03.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie constituie consolidarea poziției pe piață a societății Euro Caramida SA, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice și hibride care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului precum:

– 3 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

– un sistem de panouri fotovoltaice – sistem care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,12% față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 45 angajați.

Informații suplimentare se pot obține la:

EURO CARAMIDA SA

Persoana de contact: DOMINICO BUZZACCARO, Administrator, Telefon: 0744760888.

Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Comunicat de presa Afaceri / Granturi