Comunicat de presă_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU

Comunicat de PresaComunicat de presă_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU

23/08/2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Școala Șagu, jud Arad” Cod SMIS 2014+ 144446
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Școala Șagu, jud Arad”, cod SMIS 2014+ 144446, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autori-tatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în con-textul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Șagu cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării ac-tivității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a pro-cesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de invatamant Școala Gimnazială Șagu dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 132 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 15 laptopuri pentru cadre didactice;
• 13 clase dotate cu echipamente(13 camere web videoconferință, 13 table interactive, 12 routere wire-less).
2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.
Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 423,800.81 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 355,173.19 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 62,677.62 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 5,950.00 lei.
Data începerii proiectului: 03-08-2021.
Data finalizării proiectului: 03-04-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA ȘAGU
Str. Principala nr. 178, , judeþul Arad, cod postal 317310
Telefon / Fax: 0257418108 / 0257418298
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: LILIANA-CORINA MIHUT – Director / Manager Proiect
Telefon / Fax: 0746078319 / 0257418298
Adresa e-mail: [email protected]

Comunicat de presă_ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU

Comunicat de presa