07.03.2023

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale Șagu în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 2020 în Comuna Șagu, Județul Arad”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAGU, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ”Consolidarea capacității Școlii Gimna-ziale Șagu în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 144916, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.
Obiectivul general al proiectului a vizat asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE ȘAGU din Comuna Șagu, Județul Arad, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală si dispo-zitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2.
Rezultatul proiectului:
– S-au asigurat dotarile si echipamentele necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19, astfel s-au achizitionat:
Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – adulti – 1.788 buc
Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – copii – 1.132 buc
Halat unica folosinta – 492 buc
Dezinfectant suprafete de nivel mediu – 100 L
Dezinfectant pentru nebulizator – 1.098 L
Dezinfectant de maini – 279 L
Termometru digital cu infrarosu – 4 buc
Lampa bactericida UVC – 20 buc
Echipament automat de dezinfectie prin nebulizare – 7 buc
Dispenser dezinfectant maini cu senzor – 28 buc
– S-a asigurat actiunea obligatorie privind transparenta pentru proiectele finantate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala/rezultat cuantificabil – Comunicat/Anunt de presa – 2 buc, Afis A3 – 1 buc si Autocolante proiect – 7 buc
– S-a asigurat gestionarea corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului – 1 serviciu de consultanta
Valoarea totală a proiectului este de 235.570,56 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 235.570,56 lei.
Data începerii proiectului: 27.10.2020.
Data finalizării proiectului: 31.03.2023.

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.
Datele de contact ale beneficiarului:
Școala Gimnazială Șagu, Comuna Șagu, Județ Arad
Str. Principală, nr. 178, tel. 0257418108/0257418298

Comunicat de presa Afaceri / Granturi