Data: 03.03.2023

Anunţ începere proiect: „Modernizarea activității în cadrul Concord Efect SRL”

CONCORD EFECT S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectuluiModernizarea activității în cadrul Concord Efect SRL “, Cod SMIS 159932, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1,026,507.78 lei, valoarea cofinanțării UE de 485,323.26 lei .

Data de începere a proiectului: 10.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății CONCORD EFECT SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Suprafața de servicii modernizată prin proiect de 500 mp, dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv mijloc de transport auto electric care se supune prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului precum:

– 19 echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru

-15 seturi de mobilier

-1 mijloc de transport auto electric

– 1 sistem fotovoltaic sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților

– 1 brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,82 % față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 20 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

CONCORD EFECT S.R.L.

Persoana de contact: STELIAN RADU, Administrator, Telefon: 0766.808.602

Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Comunicat de presa Afaceri / Granturi