Data: 07.03.2023

Anunţ începere proiect: “Modernizarea activității în cadrul Frescoverde S.R.L.”

Frescoverde S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Modernizarea activității în cadrul Fresco-verde S.R.L.”, Cod SMIS 160398, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de CO-VID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 4.533.453,39 lei, valoarea cofinantarii UE de 2.064.731,91 lei .
Data de incepere a proiectului: 08.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii Frescoverde S.R.L., afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Con-siliului, precum:
– 1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 2 stivuitoare – utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat
– 1 sistem de panouri fotovoltaice – sistem ce utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor.
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,46 % fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 57 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Frescoverde S.R.L.
Persoana de contact: Popa Flavius, Administrator,
Telefon: 0746.179.546
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Comunicat de presa Afaceri / Granturi