Comunicat_de_Presa_Spital Aiud

Comunicat de PresaComunicat_de_Presa_Spital Aiud

25.11.2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului”Dotarea Spitalului Municipal Aiud în vede-rea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19

Spitalul Municipal Aiud, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Spitalului Municipal Aiud în ve-derea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19”, cod SMIS 141147, proiect desfășurat prin Programul Ope-rațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanita-re cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al conse-cințelor sale sociale”.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publica cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul SPITALULUI MUNICIPAL AIUD – spital care nu este cuprins in anexa II a OMS nr. 555/2020 dar care are avizare de la DSP Alba pentru funcționarea compartimentului de Boli infecțioase ca și uni-tate de izolare și tratament pentru 48 de ore pentru pacienții diagnosticati pozitivi cu SARS-CoV-2 si pentru funcțio-narea unui spatiu ca și zona tampon pentru pacienții suspecți SARS-CoV-2, dupa recoltarea probelor biologice pana la sosirea rezultatelor, prin dotarea cu echipamente medicale și de protecție personală și cu substanțe pentru de-contaminare /biocide necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzator pacienților infectați cu COVID – 19, diminuarea riscului de contaminare a personalului și a pacienților din cadrul spitalului și pentru limitarea raspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei.
Rezultatul proiectului:
– 350 de echipamente și aparatură medicală achiziționată
– Echipamente de protecție personală achiziționate
– Substanțe pentru decontaminare /biocide achiziționate

Valoarea totală a proiectului este de 15.189.542,25 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 15.180.740,25 lei.
Data începerii proiectului: 15.10.2021. Data finalizării proiectului: 31.12.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.

Datele de contact ale beneficiarului:
SPITALUL MUNICIPAL AIUD
Municipiul Aiud, România, Str. SPITALULUI nr. 2, județul Alba, cod postal 515200
Telefon/Fax: 0258861816 / 0258861339
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: Burchiu Ion Daniel – Manager Proiect
Telefon/Fax: 0724028685 /0258861430
E-mail: [email protected]

Comunicat_de_Presa_Spital Aiud

Comunicat de presa