Comunicat_Scoala VASILATI

Comunicat_Scoala VASILATI

21.12.2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte
echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-linepentru Scoala Vasilati, jud.
Calarasi” Cod SMIS 2014+ 145456
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" VASILATI, în calitate de beneficiar, implementează proiectul
”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-linepentru Scoala Vasilati,
jud. Calarasi”, cod SMIS 2014+ 145104, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale ”Constantin Brâncoveanu” Vasilați cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor
tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească
desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de invatamant Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Vasilați dotată cu echipamente, dispozitive
IT:
• 415 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 34 laptopuri pentru cadre didactice;
• 18 clase dotate cu echipamente(18 camere web videoconferință, 18 table interactive, 9 routere wireless,
9 videoproiectoare).
2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contextul
epidemiei de coronavirus SARS COV-2.
Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 994.022,85 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 828.939,42 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 146.283,43 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 18.800,00 lei.
Data începerii proiectului: 04-08-2021.
Data finalizării proiectului: 04-04-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Vasilați
Vasilați, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 99, judeţul
Călărași, România
Telefon / Fax: 0242532700 / 0242532632
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: LIXANDRU GEORGETA – Director / Manager Proiect
Telefon / Fax: 0784793694 / 0242532632
Adresa e-mail: [email protected]

Comunicat_Scoala VASILATI

Comunicat de presa