Educație în siguranță la Școala Gimnazială Nr.7 din Petroșani, în contextul pandemiei generate de virusul SARS-Cov-2

Educație în siguranță la Școala Gimnazială Nr.7 din Petroșani, în contextul pandemiei generate de virusul SARS-Cov-2

02.02.2022

Beneficiar: Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani

Scopul proiectului: Sprijinirea unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Nr.7 din Petroșani, pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, prin asigurarea infrastructurii funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în anul școlar 2020-2021.

Rezultate așteptate: Asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitatea școlară pe perioada pandemiei COVID-19. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2/de gestionare a crizei sanitare.

Valoarea totală a proiectului: finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 969.838,18 lei (nouă sute șaizeci și nouă mii opt sute treizeci și opt de lei și optsprezece bani), echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată

Durata proiectului: 1.08.2020-30.12.2022

Cod MySMIS 143438

Proiect cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani, str.Venus, nr.9, jud.Hunedoara, tel/fax: 0254.541316 / 0354.100719, www.scoala7petrosani.ro

Educație în siguranță la Școala Gimnazială Nr.7 din Petroșani, în contextul pandemiei generate de virusul SARS-Cov-2

Comunicat de presa