Comunicat de Presă lansare proiect 2B Intelligent Soft SRL

15/02/2021

lansare proiect 2B Intelligent Soft SRLFirma 2B Intelligent Soft SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ”Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19: Dezvoltare 2B In-teligent Soft SRL” proiect nr M2-3342 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contrac-tului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, res-pectiv 09.02.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea Firmei 2B Intelligent Soft SRL
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 (valoarea totala) din care : 725.925,00 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Persoană de contact:

Scarlat Radu
https://www.bento.ro/
[email protected]

Comunicat de Presă lansare proiect 2B Intelligent Soft SRL

Comunicat de presa