LANSARE PROIECT

Investește în viitorul tău! – Stagii de practică pentru elevi – ID130683

Tinerii din România nu sunt pregătiți pentru piața muncii, iar piața muncii nu este pregătită pentru ei, situație care se traduce prin lipsa de atractivitate a unor locuri de muncă disponibile. Proiectul de față propune rezolvarea acestor probleme prin:

  • efectuarea de stagii de practică pentru 182 de elevi din învățământul liceal tehnologic si profesional din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia,
  • facilitarea accesului pe piața competitivă a muncii a grupurilor vulnerabile;
  • îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din categorii vulnerabile.

Prin acțiunile sale, proiectul contribuie la creșterea calității resurselor umane, la dezvoltarea lor și le face adaptabile la nevoile pieței, mai ales pentru grupurile care altfel nu au acces la acestea.

Proiectul contribuie prin acțiunile sale la creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, la programe de învățare la locul de muncă.

Cei 182 de elevi selectați vor urma stagii de practică la agenți economici aleși contribuind semnificativ la dezvoltarea sistemului de formare profesională și la o integrare rapida socio-profesională.

Condiții de participare:

Vârsta participanților: 16 – 24 ani

Tipul proiectului: stagii de practică

Perioada de desfășurare/implementare: 10.08.2020 – 10.08.2022

Numărul de participanți: 182

Participarea este gratuită, pe baza de înscriere, in contextul finanțării Uniunea Europeană prin Programul Program Operațional Capital Uman 2014-2020

Participând la stagiile de practică și la programul de consiliere și orientare în carieră din prezentul proiect, elevii își completează pregătirea teoretică din liceu, dobândind competențe tehnice, vor fi implicați în rezolvarea de probleme concrete, vor dobândi cunoștințe, deprinderi și abilități specifice practicării viitoarei profesii și astfel, prin finanțare europeană, putem reduce diferențele de dezvoltare economică și socială dintre România si Statele Membre ale Uniunii Europene.

Partenerii de practică implicați în proiect au ocazia să cunoască tineri muncitori, talentați, care pot deveni angajații lor după liceu.

Așteptam cu interes sa va înscrieți!

DATE DE CONTACT

Nume: Liviu Dobrea
Funcție: Manager Proiect
Email: [email protected]
Telefon: 0774.658.344

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Program Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14/130683

LANSARE PROIECT

Comunicat de presa Educatie