M2_Comunicat de presa_KUNST PRODUCTION SRL

Comunicat de Presă

M2_Comunicat de presa_KUNST PRODUCTION SRL

08.07.2021

GRANT CAPITAL DE LUCRU
KUNST PRODUCTION SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”GRANT CAPITAL DE LUCRU” proiect nr M2-2038 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea beneficiarilor prevăzuți la art. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă, prin acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014–2020, în contextul crizei provocate COVID-19.
Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele: -menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni, -menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului a fost de 834813.75 (valoarea totala) din care :
• 725925 lei grant;
• 108888.75 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Date de identificare ale Beneficiarului: SC KUNST PRODUCTION SRL, Municipiul Bucureşti, Localitatea Bucureşti, str. Intr. Armaşului, nr. 13, Camera Nr.1
Persoană de contact: Mircea Florian Feraru, [email protected], 0727.222.574

M2_Comunicat de presa_KUNST PRODUCTION SRL

Comunicat de presa