M2_Comunicat incepere_Vladiana Com SRL

16 Decembrie 2020

M2_Comunicat incepere_Vladiana Com SRLIncepere proiect in cadrul Măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

VLADIANA COM S.R.L. anunţă începerea proiectului finanțat în cadrul Măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”.

Contractul de finanțare s-a încheiat pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu 16.12.2020 și are o valoare totală de 774.916,0575 lei, din care finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 673.840,05 lei.
Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat prin care este finanțat acest proiect
îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei
provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată direct
sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă
prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării
de alertă.
Proiect cofinanțat în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMMurilor”
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ
nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Persoana de contact: Mihaela Drăgan
Funcţia – Administrator; Telefon: 0740.248.712;
E-mail: [email protected]

M2_Comunicat incepere_Vladiana Com SRL

Comunicat de presa