Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene (MIPE) a virat ajutoarele în valoare de 500 lei pentru preșcolarii și elevii din familiile defavorizate. Beneficiază de aceste ajutoare 245.018 de copii, pentru care au fost emise carduri – tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Valoarea totală a ajutoarelor asigurate de MIPE, din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), se ridică la aproximativ 122,5 milioane lei.

Cardurile pentru de sprijin educațional au fost transmise inspectoratelor școlare județene, iar acestea le-au distribuit fiecărei unități de învățământ pentru a ajunge la copiii din familiile defavorizate.

Cardurile vor permite acordarea de ajutoare sociale elevilor din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial) care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Preșcolari proveniți din familii (inclusiv cele monoparentale) al căror venit net mediu lunar pe membru de familie este până la 1,06 din valoarea Indicatorului Social de Referință – ISR (pentru anul 2022, valoarea ISR este de 525,50 lei);
  • Elevii care sunt în întreținerea familiilor cu un venit mediu net lunar/ membru de familie este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară în luna iulie a fiecărui an.

Suma de 500 lei, disponibilă pe fiecare card, va putea fi utilizată pentru cumpărare de rechizite și îmbrăcăminte pentru a merge la grădiniță/ școală.

Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, în colaborare Ministerul Educației, inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ, va urmări creșterea numărului de unități comerciale (unități afiliate) care accepta tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Totodată, inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ vor asigura măsuri auxiliare cum ar fi: măsuri de educație cu privire la încurajarea frecventării școlii, asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii, orientare școlară și/sau profesională, sfaturi de gestionare a bugetului, facilitarea accesului la serviciile medicale, recomandări educaționale și culturale.

Pentru anul școlar 2022 – 2023, preșcolarii și elevii eligibili vor primi tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional începând cu luna septembrie a anului 2022.

Pachete cu ajutoare alimentare, distribuite în perioada martie – mai 2022

În luna martie, MIPE a început distribuirea celei a patra tranșe de pachete cu alimente, ajutoare finanțate tot prin intermediul POAD. Pachetele sunt distribuite în toate cele 42 județe (inclusiv București și Ilfov), celor 3.186 unități administrative teritoriale, cu implicarea activă a instituțiilor prefectului, a asistenților sociali și a primăriilor.

Ulterior, pachetele sunt distribuite beneficiarilor finali, stabiliți prin OUG nr. 84/2020:

a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente (…) și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

Fiecare pachet cu ajutoare alimentare conține:

ProdusAmbalareNumăr ambalajeGreutate
(kg sau litri)
Faină albă de grâupungă de 1 kg55,00
Mălaipungă de 1 kg44,00
Paste făinoasepungă de 400 g20,80
Uleisticlă din plastic de 1 l44,00
Zahărpungă de 1 kg22,00
Orezpungă de 1 kg44,00
Conservă carne de vităcutie metalică de 300 g51,50
Conservă carne de porccutie metalică de 300 g30,90
Conservă pateu de ficat de porccutie metalică de 200 g51,00
Compot de fructeborcan sticlă sau cutie metalică 720 ml21,44
Gem de fructe360 g10,36
Gem de fructe dietetic360 g10,36
Total unități de ambalaj3825,36

Data distribuirii și adresa de la care pot fi ridicate pachetele sunt stabilite de fiecare primărie în parte.

Până la sfârșitul lunii martie 2022, au beneficiat de ajutoare sociale prin POAD peste 1,2 milioane persoane din categoriile vulnerabile, astfel:

  • 188.852 persoane cu venituri mici beneficiază semestrial de pachete de alimente (4 litri ulei, 2 kg zahăr, 5 kg făină, 4 kg mălai, 4 kg orez, 800 grame paste făinoase, 900 grame conservă de porc, 1.500 grame conservă carne vită, 1.000 grame pate de ficat, 1.400 grame compot de fructe, 360 grame gem dietetic, 360 grame gem);
  • 188.852 de persoane cu venituri mici beneficiază de pachete cu produse de igienă corporală și a locuinței;
  • 503 de pensionari au beneficiat de 180 lei/lună pentru cumpărarea de mese calde.

MIPE coordonează implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD), care contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (pachete cu alimente, tichete pentru cumpărarea de mese calde), materialele școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, respectiv pachete cu produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate. POAD are o alocare financiară de 574,83 milioane euro, din care 497 milioane (86,46% din total) reprezintă bani europeni din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), iar diferența este cofinanțarea națională.

MIPE propune continuarea măsurilor adresate persoanelor din categoriile vulnerabile în perioada de programare 2021 – 2027, prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială, astfel:

  • sprijinirea preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial), prin acordarea unor tichete sociale electronice (vouchere) în vederea achiziționării de rechizite școlare si îmbrăcăminte;
  • sprijinirea mamelor cu nou-născuți din cele defavorizate categorii prin de tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea produselor de îngrijire a bebelușilor;
  • sprijinirea pensionarilor cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea produselor alimentare de bază sau de mese calde;
  • sprijinirea persoanelor cu dizabilități cele mai defavorizate prin acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea produselor alimentare de baza sau de mâncare preparata (mese calde);
  • sprijinirea persoanelor vulnerabile beneficiare de ajutor social (venit minim garantat) prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea produselor alimentare de baza sau de mâncare preparata (mese calde).

Sursa: mfe.gov.ro

Comunicat de presa Administratie publica