Fereastră către un viitor mai bun pe piața muncii

Tiger Security Services S.A. organizează o întâlnire lucrativă între angajatori și persoanele inactive din județul Călărași, în cadrul proiectului ”Fereastră către un viitor mai bun pe piața muncii”.

Evenimentul se va desfășura în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași, strada Prelungirea București, nr. 8-12, în data de 10 septembrie 2020, între orele 11:00 – 14:00.

Pentru desfășurarea în siguranță a acestei întâlniri se vor respecta toate regulile de protecție sanitară.

Obiectivul organizării evenimentului este facilitarea accesului la locuri de munca pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de munca și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durata și pentru persoanele cu șanse mici de angajare din județul Călărași. Acestora li se oferă astfel posibilitatea de a susţine interviuri cu mai mulţi agenţi economici, în scopul ocupării unui loc de muncă.

Tiger Security Services S.A., cu sediul în municipiul București, a început în data de 16 iulie 2018 implementarea proiectului cu titlul ”Fereastră către un viitor mai bun pe piața muncii”, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 8762 / 13.07.2018 -POCU/298/3/14/.

Valoare totală a proiectului este de 3.784.976,42 lei, având o perioada de implementare de 18 luni, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

El are ca obiective:

Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 298 și Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiectul se adresează unui număr de 510 persoane fizice din Regiunea Sud Muntenia, din următoarele categorii:

  1. a) șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație;
  2. b) persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență;
  3. c) cetățeni români aparținând minorității rome.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa folosind următorul contact : Ioana Rusuroi – Manager Proiect; Email: [email protected] | 021.253.27.00

Comunicat de presa Locuri de munca