Proiectul „Turnul de apă (cod PH-II-m-A-16490.02) – lucrări de intervenţie de urgenţă" din cadrul Domeniului Cantacuzino Floreşti face parte din Subprogram Intervenţii de urgenţă (ante şi post-dezastru) şi este co-finanţat de Institutul National al Patrimoniului din fondul Timbrul Monumentelor Istorice.

Societatea comercială Domeniul Floreşti SRL în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Fundaţia Cantacuzino Floreşti, implementează proiectul „Turnul de apă (cod PH-II-m-A-16490.02) – lucrări de intervenţie de urgenţă" din cadrul Domeniului Cantacuzino Floreşti, judeţul Prahova.

Proiectul este co- finanţat de Institutul National al Patrimoniului (INP) din fondul Timbrul Monumentelor istorice, în cadrul Subprogramului “Intervenţii de urgenţă (ante şi post-dezastru)” pentru monumental istoric cod PH-II-m-A-16490.02.

Acest proiect reprezintă urmarea firească a celui anterior (2021) realizat prin co-finanţarea INP-ului prin Timbrul Monumentelor Istorice în cadrul Subprogramului Proiectare.

Lucrările de intervenţie de urgenţă asupra Turnului de apă reprezintă o serie de lucrări de punere în siguranţă care să preceadă lucrărilor de consolidare efectivă propuse prin proiectul deja elaborat în 2021.

Proiectul este format din patru specialităţi – arhitectură, rezistenţă-consolidare şi componente artistice piatră.

Contractului de finanţare nerambursabilă a fost încheiat cu Institutul Naţional al Patrimoniului, în calitate de finanţator, beneficiarul S.C. Domeniul Floreşti S.R.L având ca partener de proiect Fundaţia Cantacuzino Floreşti.

Contractul are o valoare de finanţare de 189.961 lei şi se încheie la data de 15.12.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Fundaţiei Cantacuzino Floreşti, tel: 0729290498, E-mail:[email protected]

Comunicat de presa Afaceri / Granturi