START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA în parteneriat cu RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 1) și AVISSO CONSULTING SERVICES SRL (Partener 2) implementează proiectul “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” – cod proiect 128185 – cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” îl reprezintă dezvoltarea pe o perioada de 36 de luni a unui pachet complex de masuri ce faciliteaza cresterea accesului unui numar de 105 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Est si Nord-Est la servicii de formare antreprenoriala specifica, activitati de sprijin si consiliere in domeniul antreprenoriatului, in vederea asigurarii premiselor infiintarii, consolidarii si dezvoltarii intr-o maniera sustenabila a 21 de intreprinderi sociale.

Proiectul urmareste:

 • Facilitarea accesului unui numar de 105 persoane la informatie, programe de formare antreprenoriala specifica si activitati de sprijin pentru dezvoltarea capacitatii si abilitatilor necesare infiintarii de intreprinderi sociale, pe o perioada de 12 luni.
 • Facilitarea implementarii a 21 planuri de afaceri selectate si monitorizarea functionarii celor 21 de intreprinderi sociale infiintate si dezvoltate in cadrul proiectului, pe o perioada de 24 luni.
 • Facilitarea accesului unui numar de 105 persoane pe piata fortei de munca in vederea desfasurarii activitatii in cadrul celor 21 de intreprinderi sociale infiintate si dezvoltate, pe o perioada de 18 luni pe durata implementarii proiectului.

Activități planificate in cadrul proiectului:

 • Furnizarea de sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
 • Derularea programului de formare antreprenoriala specifica
 • Activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
 • Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale
 • Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
 • Asigurarea infiintarii, demararii functionarii intreprinderilor care beneficiaza de ajutor de minimis
 • Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului
 • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate de catre administratorul schemei de antreprenoriat

Beneficiarii proiectului:

Grupul țintă va fi alcătuit din 105 Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale (angajati, angajati pe cont propriu, someri, persoane inactive), cu domiciliul sau reședința legală în regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia (jud. Arges, Prahova, Ialomita, Dambovita, Giurgiu, Calarasi), Centru (jud. Brasov), Nord – Est (jud. Iasi, Suceava, Neamt, Botosani, Vaslui, Bacau) sau Sud – Est (jud. Buzau). Nu vor face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Rezultate urmărite in cadrul proiectului:

 • 120 persoane informate cu privire la programul de formare antreprenoriala specifica, schema de acordare a ajutoarelor de minimis pentru infiintarea de intreprinderi sociale, precum si la activitatile si rezultatele estimate ale proiectului;
 • 105 persoane selectate in grupul țintă;
 • 105 participanti la program de formare profesionala “Antreprenor in economie sociala”;
 • 21 participanti la program de formare profesionala “Specialist in economie sociala”;
 • 21 planuri de afaceri selectate pentru a primi ajutorul de minimis;
 • 21 contracte de subventie incheiate;
 • 21 persoane beneficiare de servicii de consiliere in domeniul antreprenoriatului social.
 • 3 Incubatoare regionale de economie sociala, functionale;
 • 21 intreprinderi legal infiintate avand sediul social si /sau punctul de lucru in Regiunea Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est sau Nord-Est;
 • 105 persoane angajate in cadrul intreprinderi infiintate;
 • 21 atestate de intreprindere sociala, acordate intreprinderilor infiintate;
 • 21 intreprinderi sociale beneficiare de ajutorul de minimis;
 • 21 ajutoare de minimis decontate;
 • 21 intreprinderi sociale care beneficiaza de monitorizare lunara (tehnica si financiara) pentru functionarea si dezvoltarea afacerii;

INDICATORI URMĂRIȚI

 • Entitați de economie sociala înființate urmare a sprijinului primit – 21
 • Entitați de economie sociala care funcționeaza la 6 luni dupa terminarea sprijinului – 21
 • Entitați de economie sociala înființate urmare a sprijinului primit, din care: din zona rurala – 2
 • Entitați de economie sociala care funcționeaza la 6 luni dupa terminarea sprijinului, din care: din zona rurala – 2

Comunicat de presa Educatie