Comunicat de Presa Grant pt Capital de Lucru Beyond Horizons

Comunicat de Presa Grant pt Capital de Lucru Beyond Horizons

Societatea SC BEYOND HORIZONS SRL, În calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Granturi pentru capital de lucru”, cod proiect M2-9554, finanţat prin schema de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din- 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Autoritatea de Management este Ministerul Fondurilor Europene.

Organismul Intermediar: AIMMAIPE

Valoarea totală a proiectului este de 58.700,89. lei (se trece grantul + aportul propriu) din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 51.044,25 lei. (se trece grantul)

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Durata de implementare a proiectului este de 6 de luni, în perioada 15.06.2021 – 13.01.2022

Date de contact beneficiar:

Adresa: jud. CLUJ, localitatea Tăuţi, str. TĂUŢI, nr. 70

reprezentant legal POP ANDREEA

tel. 0759098252

email: [email protected]

Comunicat de presa