Comunicat presa incepere proiect Semlac

Comunicat presa incepere proiect SemlacComunicat presa incepere proiect Semlac

05/08/2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în comuna Semlac, jud. Arad” Cod SMIS 2014+ 144719

COMUNA SEMLAC, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line în comuna Semlac, jud. Arad”, cod SMIS 2014+144719,proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale „Dr. Ioan Danicico”din comuna Semlac cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de invatamant Școala Gimnazială „Dr. Ioan Danicico” din comuna Semlac prin intermediul UAT Comuna Semlac dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 311 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 27 laptopuri pentru cadre didactice;
• 18 clase dotate cu echipamente (18 camere web videoconferință, 18 table interactive, 18 routere wireless).
2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.

Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 713,913.77 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 590,846.70 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 90,364.74 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 13,902.33 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 18,800.00 lei.

Data începerii proiectului: 12-07-2021.
Data finalizării proiectului: 12-03-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA SEMLAC, Str. Principala nr. 656, judetul Arad, cod postal 317295
Telefon/Fax: 0257534102 / 0257534137
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: LETIȚIA STOIAN LETIȚIA – primar / CONDUR ADRIAN ALIN – Manager Proiect
Telefon: 0745311957 / 0746222859
Fax: 0257534137
E-mail: [email protected]

Comunicat presa incepere proiect Semlac

Comunicat de presa