Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate

A1Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC120
2Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC115
3Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum și activități de Servicii și Comerț10

Valoarea aportului propriu

B1Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului20
2Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului15
3Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului10

Criterii aferente investiţiei

C1Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;20
2Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;15
3Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;10

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*

D1Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*10
2Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă0

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială

E1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului.5
2asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului.0

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale**

F1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului.5
2Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului.0

Criterii aferente debutului în afaceri

G1Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.10
2Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.0
H

Criterii aferente componentei de inovare a proiectului***

1Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice.10
2Planul de afaceri NU este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii NU sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice.0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:

– punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);

– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare);

– valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente;

– data şi ora înscrierii în program.

* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului;

** Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronicela nivel elementar, utilizarea rețelor sociale profesionale la nivel elementar,utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii)

***În cazul documentației depuse în vederea obținerii unui brevet de invenție, aplicantul este obligat să prezinte acest document agenției de care aparține la momentul eliberării acestuia de către OSIM sau de către alte instituții abilitate să breveteze.

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

1Situația statistică a IMM-urilor după clasa CAEN aferentă activitătilor de producție și industriilor creative, conform situațiilor financiare aferente anului 2020.

Situație realizată conform datelor oficiale comunicate de Registrul Comerțului, ordonată după ponderea în Cifra de Afaceri Totală aferentă actvităților de producție și industrii creative a fiecărui cod CAEN din cadrul acestor clase de producție și industrii creative.

CAEN Productie + Industrii CreativeNR. TOTAL IMM-URITOTAL CIFRA DE AFACERI /ACTIVITATEPROCENT DIN CIFRA DE AFACERI TOTALA ACTIVITATI PRODUCTIE + INDUSTRII CREATIVE
620112940112956722716.4008
71121536886595195894.9070
2511393962679635213.5518
1071693054878417693.1098
7311968949275829132.7923
8622806641282743332.3393
3109422141180628242.3336
1610342439295995162.2268
6202463139072750712.2141
2223185633391989471.8922
1413450032041022991.8156
3832122031629695021.7923
222958031533659381.7869
222132030290661301.7165
1812260128653768371.6237
2562177628073003681.5908
293228826507318751.5021
8623765624010713731.3606
222245623932948911.3562
101349622462300551.2729
236328021939237971.2432
105150321290441001.2065
8690439520929160111.1860
6209195619066229591.0804
6311406218826573351.0668
255023818615885891.0549
172150118234400891.0333
081278518024802871.0214
7111614317789277731.0081
5829122217395328030.9857
1520123015597058180.8838
2361104915286204090.8662
7120244315240252880.8636
7490498514393478100.8156
251281513794547300.7817
721984912618131780.7150
1392120512266795950.6951
1623157012216330040.6923
861039211677039100.6617
081134011451230590.6489
259962611376647890.6447
3101121611075066900.6276
8621260410844782230.6145
24338410511948870.5957
27121729951894830.5639
22192309923431930.5623
10894479917668720.5620
325017789246073220.5239
10397708907872090.5048
26511788805502130.4990
11074098644676880.4899
21201108353515110.4734
855953908282870540.4694
27901607960075620.4511
73127147677364960.4350
10725357606322050.4310
25613157584094440.4298
28991897577489220.4294
20591397509562200.4255
27111137505389310.4253
591128977466026670.4231
29201407432545870.4212
26111437428373640.4209
20301427301371740.4137
732011347287866910.4130
23123537268726060.4119
20412476950439780.3939
162916506892522910.3906
28291686832506400.3872
932955106638068050.3762
741033546592523830.3736
1020676306364700.3574
58119626243833100.3538
25932086181824640.3503
30113816144203530.3482
2453865893938720.3340
2732475786295110.3279
10832465578832720.3161
28222345438052790.3082
14123975411185070.3066
2399915155834320.2922
1084935123646680.2903
17222755078001740.2878
14197855068875560.2872
17291545051229610.2862
1310675021540240.2846
28251375010627380.2839
329912494975864050.2820
38211204854970200.2751
16243104835494700.2740
2410474519087490.2561
16211574354986630.2468
23708224318360810.2447
2892714288454220.2430
3030314062353660.2302
631213924039258680.2289
14142604012404300.2274
2110443951061230.2239
13201103719913260.2108
15124293597875080.2039
10823113396865740.1925
26202343336772780.1891
23692233298477950.1869
855315463242160230.1837
58135163236560310.1834
1395433174069870.1799
2332903161741000.1792
2893763133507820.1776
14392562956558350.1675
13993862930695420.1661
3103782922858720.1656
62036442857872310.1619
2931552807154250.1591
742044782740371140.1553
2813302664766130.1510
2841912655128180.1505
2352312540278150.1439
2013482470934460.1400
25721562448113230.1387
58143892435679940.1380
2815562424376820.1374
2364192362217460.1339
743016862342740380.1328
20423012312085830.1310
2630732308360760.1308
2529572292128810.1299
3230882275914060.1290
27401212236498220.1267
31023932220161810.1258
2020302192550700.1242
931317992123680930.1203
1723952095806750.1188
32402592078352670.1178
1012642065988240.1171
2016682057051320.1166
25731392051891080.1163
10731441978400850.1121
900216071949761970.1105
2443101944241260.1102
2849551930414490.1094
2442251889474100.1071
3822581860352730.1054
59206791838745360.1042
3020351818808430.1031
87302581792978670.1016
900313361791755170.1015
108191790068540.1014
63993211777009920.1007
2594811773429570.1005
1092571765328110.1000
93116941755426820.0995
2420391743620330.0988
2821291720149740.0975
2521651695864490.0961
32124691686677460.0956
2830671675866280.0950
2592131656167300.0938
10522841617909740.0917
2014791594836160.0904
235151567557470.0888
900124521528682370.0866
2012211503838300.0852
91012891407250550.0797
2733281382435190.0783
1396451374475610.0779
10853621300217210.0737
26701191260372300.0714
855213251239165380.0702
2812501215553500.0689
2454371202820780.0682
2591271202171630.0681
9312841189463260.0674
3291601189195390.0674
3092301185082610.0672
13302641117866670.0633
26121091116031500.0632
58212211108055030.0628
2891191087865460.0616
2015421029635460.0583
0899311025495320.0581
1511581023186700.0580
7211147983034010.0557
5819449961297810.0545
143194959593580.0544
8510299953858940.0541
9319788857601180.0486
2341179850077330.0482
281433839338820.0476
272012838889460.0475
239133807698950.0458
8560462781232050.0443
291030760517080.0431
253010732430980.0415
221152730666010.0414
275142729475220.0413
205213688397950.0390
232032681936750.0386
0240148653150040.0370
139434652882970.0370
139128652241890.0370
5912291632268320.0358
108659628873010.0356
289611595943300.0338
8532120590505350.0335
231442576139480.0326
24444574948030.0326
1032437558918590.0317
24346553417850.0314
7220230544049630.0308
591468539431980.0306
281145533267010.0302
910355530633820.0301
322067526018260.0298
072969508814330.0288
266039508141140.0288
282317498348570.0282
231924486286000.0276
2313103482658330.0274
171249481308880.0273
8551717464583760.0263
20177453893050.0257
264044439770440.0249
1411136437189390.0248
591362436151500.0247
24317432511060.0245
162237423405160.0240
181160419482940.0238
24329382891500.0217
233169368279920.0209
9321223345503510.0196
24456321801290.0182
6391109319205440.0181
245136287671650.0163
3213204287316270.0163
234213277425520.0157
275230273746780.0155
28958263157680.0149
103159256423630.0145
139331221022470.0125
257125204185630.0116
301265191231060.0108
23435159458960.0090
273111158496310.0090
244117125207440.0071
231118106463350.0060
23623299119460.0056
85204392744430.0053
28241191583260.0052
90045387275720.0049
14204584666850.0048
8531978736950.0045
87902577572480.0044
28941475411560.0043
58123372735760.0041
0710870354790.0040
87103965893940.0037
24521060788050.0034
85411353394500.0030
0891839327530.0022
23492233914810.0019
1711933453240.0019
0893523648690.0013
91021122576830.0013
26521420448430.0012
30911417029720.0010
23441013891120.0008
87202713052950.0007
2365311981620.0007
30991111131350.0006
172479670730.0005
910456245900.0004
20604153270.0000
2680000.0000
8542100.0000
TOTAL201245176471664643

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

Comunicat de presa Utile

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentM2 Comunicat de presa ZĂDĂRENI
Articolul următorComoda tv